Świątynia
  Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Świątynia
lewo
foto
prawo
ODPUST W PARAFII – UROCZYSTOŚĆ N.M.P. – KRÓLOWEJ POLSKI 3.05.2018r.

ODPUST W PARAFII – UROCZYSTOŚĆ N.M.P. – KRÓLOWEJ POLSKI 3.05.2018r.

 

W UROCZUSTOŚĆ N.M.P. – KRÓLOWEJ POLSKI 3.05.2018r. – Przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową w naszej Parafii ku czci Matki Bożej Łaskawej – Patronki naszej świątyni i Parafii. W tym dniu przeżywamy także 61 – Lecie NASZEJ PARAFII oraz 21 lecie Konsekracji naszej Świątyni Parafialnej. Suma była o godz. 11. 00. Przewodniczył jej i Słowo Boże na wszystkich Maszach Świętych wygłosił Ks. Misjonarz, który prowadził w naszej Parafii Misje Św.: o. Zygmunt Tokarz z Dębowca. W koncelebrze uczestniczyli kapłani: Ks. dr Stanisław Burzawa i z Ks. Prałat Stanisław Koza.

Kierujemy podziękowania do Ks. Zygmunta za przyjęcie zaproszenia i cieszymy się, że przewodniczył Sumie i wygłosił Słowo Boże – dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie.

Na ręce Ks. Dziekana naszego Dekanatu, Ks. Prałata Wiesława Piotrowskiego dziękujemy wszystkim Kapłanom według Godności: Księżom Prałatom, Proboszczom i wikariuszom i wszystkim pełniącym różne posługi w Parafiach naszego Dekanatu.

Wszystkim Parafianom, wszystkim Gościom i Rodakom z naszej Parafii i z okolicznych Parafii za tak liczny piękny udział. Bóg zapłać za obecność i za wspólną modlitwę!!!

W Uroczystość NMP, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Jest to nasze Święto Narodowo – Religijne.

Chociaż wiele państw i narodów uznało w Maryi swą opiekunkę, w naszej Ojczyźnie dokonało się to w sposób szczególny. Po bohaterskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej złożył uroczyste ślubowanie, oddając kraj pod władanie Maryi. W 1962 roku Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski.

Dzisiejsza uroczystość, obok religijnego charakteru, posiada również patriotyczny wydźwięk; jest to bowiem 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tym bardziej powierzajmy Maryi siebie i Ojczyznę. Po Mszy św. i ogłoszeniach nastąpi odnowienie Aktu Oddania NMP, Królowej Polski.

Aby zyskać odpust zupełny wymagany jest stan łaski uświęcającej, należy przyjąć Komunię św., wyrzec się przywiązania do grzechu nawet lekkiego i modlitwa w intencji i w intencjach Ojca Świętego dopełniając warunków zyskania odpustu. Modlitwa: Wierzę w Boga Ojca…, Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Odsłon:1090 
Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Siekierczyna 68
34-600 Limanowa
znajdz
Sprawdź na mapie

stat4u