Świątynia
  Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Świątynia
lewo
foto
prawo
Ogłoszenia Duszpasterskie.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.03.2024r.

1. Przeżywamy III niedzielę Wielkiego Postu. Msze św. jak w każdą niedzielę. Droga Krzyżowa – o godz.: 10.15 – dla tych wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w piątek. Po południu o godz.: 15.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i bezpośrednio Msza Święta wieczorna.

Za pobożny udział w nabożeństwach: „Gorzkich Żali” i „Drodze Krzyżowej” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Przypominamy i zachęcamy do uzewnętrznienia swojego stylu życia bez alkoholu, jest to ponowienie przyrzeczeń, a dla Parafii świadectwo, że są wśród nas niepijący, ludzie traktujący poważnie Wielki Post i Kościół. Księga Trzeźwości będzie obok chrzcielnicy przez cały Wielki Post.

3. W tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy:

 • ŚrodaNowenna. – zapraszamy. Różaniec – o godz.: 16.30. O przewodniczenie modlitwie prosimy Różę: Św. Urszuli Ledóchowskiej.

 • W czwartek – I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

 • W piątek – Dzień Kobiet – prosimy tego dnia pamiętać o kobietach w swoich modlitwach. Kobiety wypełniają szczególną rolę w rodzinie, świecie i Kościele – ich wzorem zawsze pozostaje Maryja. Wszystkim Kobietą składamy serdeczne piękne wspaniałe życzenia – by zawsze były kochane.

4. W Piątek Droga Krzyżowa:

 • dla dzieci, rodziców i starszych – godz. 17.00. i bezpośrednio Msza Święta wieczorna.

 • dla młodzieży szkolnej, pracującej i dla tych wszystkich, którzy nie mogą być wcześniej w związku na różne przeszkody – o godz.: 19.00.

 • a w niedzielę o godz.: 10.15. – Droga Krzyżowa – dla tych wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w piątek.

5. Nadchodząca niedziela – to IV Niedziela Wielkiego Postu – LETARE – Raduj się Jerozolimo to II niedziela miesiąca ofiara na cele parafialne - Bóg zapłać!

6. Przypominamy: W czasie Wielkiego Postu jest możliwość, aby w domu chorych – starszych była odprawiona Msza św., prosimy chętnych o zgłoszenie w Kancelarii Parafialnej.

7. Wszystkim Jubilatom, solenizantkom i solenizantom najbliższego tygodnia, życzymy obfitości łask Bożych, opieki swoich Patronów, zdrowia i ludzkiej życzliwości.

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać!!!:

 • za troskę o naszą Świątynię wyznaczonym Parafianom oraz za złożoną ofiarę.

 • za ofiarę na Kościół pewnej rodzinie z naszej Parafii.

9. W tygodniu zapraszamy na spotkania parafialne w/g stałego porządku.

10. Bardzo prosimy, kolejne osoby do posprzątania naszej Świątyni Państwa:

 • Młynarczyk Zuzanna, Tokarz Janina, Tokarz Ewa, Młynarczyk Dorota, Młynarczyk Karolina.

11. W Zachrystii można też nabyć Baranki Wielkanocne i Paschaliki małe i duże. Nabywając je i składając ofiarę, pomagamy dzieciom i ludziom potrzebującym naszego wsparcia.

12. Zachęcamy do dobrowolnych postanowień wielkopostnych. Przez okres Wielkiego Postu będzie wystawiony w Kościele kosz na dary żywnościowe – „Wielkopostny dar serca”. Potem Panie z Caritasu rozprowadzą dary osobą potrzebującym wsparcia i pomocy. Bóg zapłać za każdy dar serca.

13. Intencje:

14. Przed rozesłaniem: Wartość Słowa Bożego –  Sakramentów Świętych w naszym życiu – to pragnienie naszego serca i dążenie do świętości w naszym życiu.

Wszystkim życzymy dużo łask Bożych i błogosławieństwa Bożego na niedzielę i na cały tydzień. Uśmiechu, dobroci i życzliwości. Dzisiaj smacznego obiadu.

Na ten piękny czas radosnego świętowania niedzieli oraz odpoczynku w gronie rodzinny i przyjaciół – Na trwanie w dobrych postano­wieniach niech nam wszystkim Pan Bóg obficie błogosławi!!!

 

Wskazania na Wielki Post.

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy".

Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak - przez wspólne zachowanie pokuty - złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).  

Mając na uwadze powyższe normy, polecamy, aby przestrzegano następujących zasad:

I PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

 • we wszystkie piątki całego roku,

 • w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce - zachęcamy wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

 • w Środę Popielcową,

 • w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową  i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych,  z wyjątkiem:

 • w Środę Popielcową,

 • w Wielki Piątek. 

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna", względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza mogą korzystać wierni wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Parafii. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw:

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043).  Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ.

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, do Niedzieli Najświętszej Trójcy. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków każdego katolika.

Zachęcamy gorąco, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.

 

 

W pierwszych miesiącach nowego roku dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania w tym roku 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele charytatywne i pomoc osobom najbardziej potrzebującym również w naszej Parafii. 

Wszystkie szczegółowe informacje oraz nr KRS są dostępne w gablocie i na stronie internetowej naszej Parafii.

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania w tym roku 1,5% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazanie w tym roku 1,5% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Przypominamy, że ci którzy w latach ubiegłych zadeklarowali już przekazanie 1,5% podatku na Caritas nie muszą nic zmieniać w swoich zeznaniach podatkowych. Ci którzy tego nie uczynili mogą to zrobić w pisując w odpowiednim Picie nazwę Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz  numer KRS.

Na stronie internetowej Caritas naszej diecezji znajduje się nadal bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon:140838 
Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Siekierczyna 68
34-600 Limanowa
znajdz
Sprawdź na mapie

stat4u