Świątynia
  Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Świątynia
lewo
foto
prawo
OBRZĘD PRZYJĘCIA MINISTRANTÓW

OBRZĘD PRZYJĘCIA MINISTRANTÓW.

            Komentarz po Ewangelii: Teraz dokona się obrzęd przyjęcia ASPIRANTÓW do grona MINISTRANTÓW. Sześciu chłopców z naszej Parafii: 1. Mateusz Borucki, 2. Krystian Bugajski, 3. Dawid Florek, 4. Bartłomiej Król, 5. Dominik Trystuła, 6. Tomasz Wyżycki. – stanie się SŁUGAMI OŁTARZA. Wspólnie z Lektorami i starszymi Ministrantami będą stanowić LITURGICZNĄ SŁUŻBĘ OŁTARZA. Będą pełnić różne funkcje liturgiczne w czasie Mszy świętej i różnych nabożeństwach pamiętając o tym, że "Służyć Panu - to królować." Módlmy się dzisiaj szczególnie w intencji tych chłopców, aby święte czynności ministranta wypełniali pobożnie, gorliwie i radośnie.

 

Ks. Prałat: Niech przystąpią Ci, którzy mają być ustanowieni Ministrantami.

 

Prośba opiekuna: Ks. Proboszcz: Czcigodny Księże Prałacie! W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do Służby Liturgicznej oraz o udzielenie im Błogosławieństwa Bożego.

 

Ks. Prałat: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?

 

Opiekun: Ks. Proboszcz: Zostali o tym pouczeni. Chętnie brali udział w spotkaniach przygotowawczych. Przez szereg tygodni gorliwie przygotowywali się do pełnienia zaszczytnej służby przy Ołtarzu.

 

Ks. Prałat: Kochani Chłopcy. Po tym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie Komeżki i kapturki na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.

 

Pieśń: Króluj nam Chryste. ( Podczas nakładania komży kapturków).

 

Ks. Proboszcz: Drodzy Ministranci! Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem liturgicznym swoje przyrzeczenia.

 

PRZYRZECZENIE :  Ja...............................................

                                       Dziękując Chrystusowi Panu /

za łaskę powołania ministranckiego /

przyrzekam święte czynności ministranta/

wypełniać pobożnie, / gorliwie i radośnie, /

na chwałę Bożą /

i dla dobra wspólnoty parafialnej w Siekierczynie.

Święty Janie - módl się za nami. Amen.

Ks. Proboszcz:

Święty Dominiku Savio - módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami.

 

Odsłon:954 
Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Siekierczyna 68
34-600 Limanowa
znajdz
Sprawdź na mapie

stat4u