Świątynia
  Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Świątynia
lewo
foto
prawo
PODZIĘKOWANIE

       „Życie Twoich wiernych, o Panie zmienia się, ale się nie kończy”.

         Bogu Najwyższemu, w Trójcy Świętej Jedynemu Niech Będzie Uwielbienie, Chwała i Cześć za 87 lat życia w służbie Panu Bogu i wszystkim nam przez Naszą mamę.

         Za przykład wiary, modlitwy, pracy, oddania Panu Bogu, rodzinie i Kościołowi, za to wszystko, czym mogliśmy się budować jako dzieci, krewni, sąsiedzi, koleżanki, koledzy, znajomi i przyjaciele.

         W imieniu Sióstr, brata i swoim oraz całej rodziny pragnę gorąco podziękować wszystkim obecnym i tym, którzy łączyli się z nami duchowo.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ks. Bp Ordynariuszowi za skierowane do nas wyrazy łączności, piękne słowa i zapewnienie o modlitwie.

Szczególne podziękowania dla obecnego z nami ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego za te piękne słowa, pełne otuchy i nadziei skierowane do obecnych w ostatniej drodze śp. Wandy – naszej mamy. Bóg zapłać Księże Biskupie.

Bardzo dziękujemy Ks. Proboszczowi naszej Bazyliki Św. Katarzyny – Ks. Prałatowi Ryszardowi Sorocie i Jego Współpracownikom tym, którzy tu pracowali w przeszłości i obecnie, za troskę duszpasterską oraz wszelkie dobro okazywane całej naszej rodzinie.

         Dziękuję również wszystkim kapłanom z dekanatów, w których pracowałem i obecnie pracuję z wyrazami wielkiej wdzięczności. To podziękowanie składamy na ręce ks. Dziekana Prałata Wiesław Piotrowskiego. 

         Swoją wdzięcznością obejmuję wszystkich kapłanów z którymi dane mi było współpracować – Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz zaprzyjaźnionym –  kapłanom – kolegom. Podziękowanie to składam na ręce ks. Proboszcza Antoniego Zonia, z którym razem pracowaliśmy 9 lat w Grobli.

         Na ręce ks. Prałata – Jubilata Józefa Góry składam serdeczne podziękowania wszystkim kapłanom rodakom grybowskim przybyłym z różnych stron naszej Ojczyzny i zza granicy.

         Wdzięczną pamięcią serca obejmuję moich kolegów z rocznika Święceń 1997. Za wspólne przeżywanie chwil radosnych i smutnych, czego dowodem jest wasza dzisiejsza obecność. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy, łączności w bólu i cierpieniu, które dzisiaj przeżywamy.  

         Moim kolegom i wszystkim kapłanom obecnym na uroczystości pogrzebowej naszej mamy tym bardziej dziękujemy, gdyż uświadamiamy sobie, że okres Adwentu jest dla nas kapłanów czasem szczególnie wytężonej pracy duszpasterskiej, a dzielące nas odległości i obecne warunki pogodowe są dodatkowym utrudnieniem.

         Naszą  wdzięczność kierujemy również do Sióstr Zakonnych i Kleryków.

Pragnę w imieniu całej rodziny sióstr i brata jak i swoim wyrazić wdzięczność całej służbie zdrowia.

Szczególne podziękowanie składamy: Pani Ordynator Danucie Warszawskiej – Gołąb z Powiatowego Szpitala w Limanowej, wszystkim Lekarzom, Pani Oddziałowej Marii Sołtys, Pani Krystynie Wyżyckiej i wszystkim pielęgniarkom, Rehabilitantkom i Pracownikom Oddziału za piękną wzorcową opiekę nad mamą podczas jej choroby jak i w ostatnich miesiącach jej pobytu w Szpitalu.

         Szczególne podziękowania kieruję do Siostry Stanisławy Kuczaj, która przez ostatnie miesiące w Szpitalu w Limanowej opiekowała się naszą mamą jak córka.

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia w tych ciężkich dla nas chwilach rodzinie, naszym bliskim, Przyjaciołom i Znajomym.

         Delegacjom wiernych z Parafii, w których pracowałem i Parafianom z  naszego Sanktuarium, a także sąsiadom, przyjaciołom dziękuję za obecność, wyrazy łączności, modlitwę i szczere  współczucie.

         Dziękuję również Dyrekcjom, Profesorom, Nauczycielom, Wychowawcą, Pracowników i Delegacjom ze Szkół w których pracowałem i pracuję.

         Szczere podziękowanie chcę złożyć wszystkim moim Obecnym Parafianom z Siekierczyny: Pani Dyrektor, Nauczycielom, Pracownikom, Radzie Duszpasterskiej, wszystkim Pracownikom Kościoła i Plebani, Strażakom, Rodzinom całej Naszej Parafii, Młodzieży i dzieciom za wsparcie łączność w modlitwie wszelką pomoc i zamówione Msze Święte, (a pragnę dodać, że z samej Siekierczyny jest zamówione 85 Mszy świętych).

         Te podziękowania chcę złożyć na ręce Czcigodnego Ks. Prałata Stanisława Kozy, z którym znamy się od lat, a teraz razem dane jest nam pracować i duszpasterzować w pięknych górach. Bóg zapłać!!!

         Za oprawę Liturgii dziękuję: chórowi Parafialnemu naszej Bazyliki, Panu Organiście, Siostrze posługującej w Zachrystii, Liturgicznej Służbie Ołtarza.

         Najpiękniejszym darem, jaki możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym jest nasza pamięć, modlitwa, Msza św., Komunia św., dobre uczynki wobec miłości Boga i bliźniego. Za te dary wszystkim serdecznie dziękuję.

         Jestem tylko człowiekiem mam świadomość, że mogłem kogoś pominąć, tym goręcej dziękuję, przepraszam i składam staropolskie „Bóg zapłać”!!!.

         „W domu Ojca jest mieszkań wiele” – mówi do nas Pan Jezus w Ewangelii.

        Wierzymy wszyscy, wraz z rodzeństwem i rodziną, że nasza mama odpoczywa w pokoju wiecznym w niebie.    

Z wyrazami szacunku
z chrześcijańskim pozdrowieniem
ks. K. Matusik.

Odsłon:1437 
Parafia Matki Bożej Łaskawej w Siekierczynie
Siekierczyna 68
34-600 Limanowa
znajdz
Sprawdź na mapie

stat4u